Zásady ochrany osobních údajů webu vrakovisteostrava.cz

    Správa webu vrakovisteostrava.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky, Naše stánky sbírají uživatelské data jen za účelem přehledu návštěvnosti., a také pro následující úkony.
    
    Shromažďování a používání osobních údajů
    
    Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: domácí adresa, Shromažďujeme jenom údaje potřebné k google analytics, značky google a facebook.. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.
    
    Ukládání, úprava a mazání dat
    
    Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám vrakovisteostrava.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost webu. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: gamesforcz@gmail.com. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.
    
    Využití technických údajů při návštěvě webu
    
    Když navštívíte web vrakovisteostrava.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.
    
    Poskytování informací dětmi
    
    Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: gamesforcz@gmail.com. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.
    
    Využívání souborů cookies
    
    Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek vrakovisteostrava.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.
    
    Využití osobních údajů jinými službami
    
    Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics , Facebook.com, .
    
    Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.
    
    Odkazy na jiné stránky
    
    Naše stránky vrakovisteostrava.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.
    
    Změny zásad ochrany osobních údajů
    
    Naše stránky vrakovisteostrava.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.
    
    Zpětná vazba, závěrečná ustanovení
    
    Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu vrakovisteostrava.cz, přes: gamesforcz@gmail.com, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu vrakovisteostrava.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.
    
    Tento dokument byl vytvořen pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů Profiset.org